Version 0.17 Sommerwelle

Speaker: Oliver "Unicorn" Knapp