Version 1.0-final

Speaker: E. Ülükmen

Core-Developer im opsi Projekt und Geschäftsführer der uib gmbh (Hersteller des OpenSource Clientmanagmenttools opsi)

Contact

E-Mail: e.ueluekmen@uib.de

Links